woonbedrijf

Welkom bij Werken bij Woonbedrijf

Wij zijn....

Woonbedrijf werkt aan wonen, het wonen van onze klant. Die inspireert ons om te bouwen aan buurten waar het prettig leven is. Met ruim 70.000 klanten in de regio Eindhoven, hebben we aan inspiratie geen gebrek. Elke dag zetten bijna 450 collega’s zich in voor het buurtgeluk van onze klanten. En iedere collega telt. Je bent van harte welkom bij Woonbedrijf.
 

Meer dan een baan

Bij Woonbedrijf lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de huisvesting in Eindhoven en omgeving. Aan de leefbaarheid in onze buurten en aan het thuis van onze klanten. In sommige functies heb je dan ook veel contact met huurders, bewonersgroepen, gemeenten en natuurlijk je collega's. Want het draait bij ons om samenwerken, respect en heldere communicatie met anderen. Daar staat van onze kant natuurlijk ook wat tegenover. Meer over waardering, beloning en onze organisatiecultuur lees je hieronder.

 1. Cultuur
 2. De kernwaarden van onze organisatie zijn eigen verantwoordelijkheid, verbindend, respect en resultaat. Ze staan centraal in de manier waarop we omgaan met klanten en met elkaar.
 3. Onze Manier van Werken
 4. "Het Nieuwe Werken" is bij ons al niet nieuw meer. De aankomende jaren zal dit meer vorm krijgen. Je krijgt bij Woonbedrijf de ruimte om zelf te beslissen waar, wanneer, met wie en hoe je wilt werken om de afgesproken doelstelling te behalen. Op onze locatie Berlagelaan wordt al volgens deze manier gewerkt. Dit betekent sturen op resultaat en werken in een werkomgeving met flexibele werkplekken.
 5. Multimediaregeling
 6. In veel gevallen horen mobile devices als smartphones en laptopsstandaard bij je werk. Die ontbreken dan ook niet. Het is daarnaast mogelijk om met fiscaal voordeel een tablet of andere telefoon aan te schaffen. Wanneer je in dienst komt, vind je een uitgebreide regeling terug op ons intranet.
 7. Beloning
 8. Wij zijn aangesloten bij de CAO Woondiensten. Daarnaast heb je de mogelijkheid om bepaalde arbeidsvoorwaarden tegen elkaar in te ruilen (cafetariasysteem) en ontvang je jaarlijks een extra uitkering van 1% van je salaris.
 9. Opleidings- en trainingsmogelijkheden
 10. Wij bieden je graag de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen. Enerzijds geeft je functie je daarvoor de ruimte, anderzijds stellen we daarvoor opleidingen en trainingen beschikbaar. De mogelijkheden vind je in ons opleidingshuis
 11. Collectieve verzekeringen
 12. Via Woonbedrijf kun je met een collectiviteitskorting je zorgverzekering of overige verzekeringen afsluiten. Wij werken hiervoor samen met IAK verzekeringen.


Mensenwerk

In je werk hoop je uitdagingen te vinden. Perspectieven te krijgen en te groeien. Woonbedrijf geeft je daarvoor de ruimte. Dat vertaalt zich in onze kernwaarden eigen verantwoordelijkheid, verbindend, respect en resultaat. Wat we niet willen vergeten, is dat je behalve werknemer en collega ook mens bent. Interesse in anderen en persoonlijke betrokkenheid moeten in je zitten. Want Woonbedrijf-werk is mensenwerk.

MEDEWERKERS VERTELLEN

Dit is Woonbedrijf (blog)